Aktualności
Ochrona przyrody w prawie i praktyce

Na platformie e-learningowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępny jest bezpłatny kurs Ochrona przyrody w prawie i praktyce, opracowany w ramach projektu LIFE Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

2018-01-17
Deklaracje w zakresie gospodarki wodnej wydają Wody Polskie

Od 1 stycznia 2018 r. wnioski o wydanie deklaracji w zakresie gospodarki wodnej należy kierować do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska nie wydają już deklaracji w tym zakresie

2018-01-04
Ochrona czynna języczki syberyjskiej

Zakończono pierwszy etap odtwarzania stanowiska języczki syberyjskiej na obszarze Natura 2000 Suchy Młyn

2017-12-29
Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Betlejemskie Światło Pokoju kolejny raz zawitało do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

2017-12-19
Ochrona ptasich siedlisk

W ramach działań związanych z ochroną czynną ptaków: cyranki, płaskonosa i krawowodzioba, wykoszono łąki na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły

2017-12-14
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka