REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH APELUJE

W związku z sygnałami docierającymi do tut. Dyrekcji o częstych wizytach przypadkowych turystów w Jaskini Szachownica (gmina Lipie), w trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy o kategorycznie powstrzymanie się od zwiedzania tego obiektu.


2014-07-31
Regulacja ruchu pieszego w rezerwacie Sokole Góry

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenia określające zadania ochronne oraz regulujące ruch turystyczny w rezerwacie Sokole Góry


2014-07-30
Prace nad zabezpieczeniem Jaskini Szachownica przed zawałem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podpisała umowę z Głównym Instytutem Górnictwa na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica


2014-07-29
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Gady. Poznaj - nie zabijaj!

Celem projektu, któremu patronuje Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach jest zbudowanie wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a także kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa


2014-07-24
Więcej
Kalendarium