REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

Aktualności
W trosce o drzewa i bezpieczeństwo

W rezerwacie Łężczok blisko trzysta cennych, kilkusetletnich drzew zostanie poddanych zabiegom pielęgnacyjnym. Zaplanowane działania mają zapewnić bezpieczeństwo turystom i umożliwić swobodne poruszanie się po szlakach


2014-11-07
Geologia i przyroda - wymiana doświadczeń

Przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Lublinie uczestniczyli w spotkaniach, których celem była m.in. wymiana doświadczeń w realizacji remontowych robót górniczych na terenie cennych przyrodniczo obiektów geologicznych


2014-11-05
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego


2014-10-29
Profesor Andrzej Grzywacz doktorem honoris causa

24 października 2014 r. odbyła się uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Grzywaczowi, emerytowanego profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W uroczystości wziął udział Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach


2014-10-27
Prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych śląskich obszarów Natura 2000

Rozpoczęło się opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Walaszczyki w Częstochowie oraz Poczesna koło Częstochowy. Uwagi i wnioski do projektów planów można składać do 30 października 2015 r.


2014-10-20
Więcej
Kalendarium