środa, 16 kwietnia 2014, 22:51

Informacje informacje dla prasy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił warunki realizacji inwestycji polegającej na budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katowice Admin   
poniedziałek, 08 października 2012 07:17

                                          Informacja prasowa.

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Bernard Błaszczyk wydał postanowienie dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”. Postanowienie to, kończące procedurę ponownej oceny oddziaływania projektowanego polderu na środowisko, uzgadnia warunki na jakich inwestycja ta może być realizowana. Obecnie Wojewoda Śląski ma możliwość odwieszenia procedury wydania pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziła postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na wniosek Wojewody Śląskiego, złożony 20 lipca br. Konieczność jej przeprowadzenia została stwierdzona w decyzji z czerwca 2011 r., wydanej przez  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu odwołania jakie wniosła fundacja WWF Polska Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Katowicach we wrześniu 2010 r.

W trakcie procedury ponownej oceny po raz kolejny przeanalizowano wpływ na poszczególne elementy środowiska i zweryfikowano otrzymaną dokumentację pod kątem uwzględnienia w projekcie budowlanym wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z wydanej wcześniej decyzji środowiskowej. Szerszy zakres informacji zawartych w dokumentacji dostarczonej przez inwestora, umożliwił uszczegółowienie warunków dotyczących ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na obszary wpisane do Sieci Natura2000: „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski" oraz „Las koło Tworkowa”. Postanowienie doprecyzowuje także warunki  kompensacji przyrodniczej, określa zasady prowadzenia monitoringu przyrodniczego, a także nakłada szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań organizacyjno - technicznych na etapie budowy. Mają one wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 08:15