środa, 23 lipca 2014, 02:28

Informacje centrum dziedzictwa Jury Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katowice Admin   
piątek, 23 września 2011 07:34

 

 Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury powstaje w Podlesicach

 

Dzięki unijnym dotacjom, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zarządzające rezerwatem Góra Zborów buduje centrum edukacyjne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury powstaje nieopodal Jaskini Głębokiej, znajdującej się w zboczach Góry Zborów w Podlesicach. W trzystumetrowym obiekcie znajdą się między innymi wystawy i interaktywne ekspozycje dotyczące przyrody, archeologii i paleontologii oraz multimedialna sala konferencyjna. Inauguracja jego działalności odbędzie się 1 października br. podczas Jurajskich Regionaliów, plenerowej imprezy tradycyjnie kończącej sezon czynnej ochrony w rezerwacie przyrody „Góra Zborów” i promującej w 2011 „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – OWCA plus”.

 

Centrum będzie częścią kompleksu edukacyjnego, na który składają się: ścieżka dydaktyczna, zagroda edukacyjna i Jaskinia Głęboka, a także zapleczem logistycznym dla prowadzonych przez TMZZ w partnerstwie z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury.

 

Ośrodek ma stać się miejscem, w którym eksponowane będą efekty licznie prowadzonych badań paleontologicznych, geologicznych czy archeologicznych, przechowywane do tej pory w magazynach uniwersytetów prowadzących prace naukowe w tym rejonie. Staną się one dostępne dla szerokiej publiczności, co wzbogaci ofertę edukacyjną rezerwatu. Nowoczesne zaplecze znacznie ułatwi także pracę naukowcom.

 

plakat do pobrania tutaj>>

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2011 07:27