REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica przed zawałem stropu

W związku z realizacją projektu pn. "Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica" nr LIFE12 NAT/PL/000012 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE + oraz NFOŚiGW 1 lipca 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podpisała umowę z Głównym Instytutem Górnictwa na realizację zadania obejmującego wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem stropu.


2014-07-29
LIFE SZACHOWNICA/PL

Projekt pn. "Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica/Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000" nr LIFE12 NAT/PL/000012 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE + oraz NFOŚiGW.

 Beneficjent koordynujący: Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach

 Więcej o projekcie - na stronie www.lifeszachownica.pl

 


2014-07-29
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Gady. Poznaj - nie zabijaj!

Celem projektu, któremu patronuje Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach jest zbudowanie wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a także kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa


2014-07-24
Rusza IV edycja Akademii Menedżera

21 lipca 2014 r. 24 studentów z całej Polski rozpocznie zajęcia w ramach kolejnej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju. Organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


2014-07-18
Więcej
Kalendarium